Be Inspired
Skip to main content

Our Work

Empowerg/Osnaži  strateški okvir djelovanja stavlja u fokus prava I potrebe pojedinca odnosno inkluzivnosot kao jednu od osnovnih vrijednosti naseg drustva.

Rad našeg udruženja je izbalansiran, a težište je na kvalitetu života ljudi.

Ekonomsko osnaživanje je osnov za postizanje ravnopravnosti na svim nivoima, ali I participacija u segmentima rekreativnog sporta i kulture nije nimalo manje važna.

Svaka individua ima parvo da vodi dostojanstven život, da bude zadovoljna svojim položajem koji je reflektiran u cijeloj društvenoj zajednici.

Mi želimo da svaki pojedinac našeg društva ima priliku,( nevezano za njihov socijalni status) da brine o svom zdravlju na preventivan način.

Naše aktivnosti su usmjerene na omogućavanje pojedincu da ima priliku da brine o svom fizičkom I psihičkom zdravlju.

Inkluzija pojedinca (nevezano za njihov socijalni status) neminovno dovdi do jače, ravnopravnije društvene zajednice.